Wordpress

fix-loi-missing-required-field-entry-title-updated-author

Cách fix lỗi Missing required field “entry-title”, “updated”, “author” cho wp

Hiện nay rất nhiều website bằng wordpress được Google Webmaster Tool báo lỗi liên quan đến các lỗi entry như sau. Error: Missing required field “entry-title”. ...
table-of-contents-plus

Table of Contents Plus: #1 Plugin tạo Mục lục cho WordPress

Table of Contents Plus là một plugin giúp bạn xây dựng một mục lục, người đọc sẽ nắm được sơ bộ bài viết của bạn,...

Bài viết nổi bật